ชื่อเรียกคำว่า "ภาษาเกาหลี" ในเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้มีความแตกต่างกัน ในเกาหลีเหนือ ชาวเกาหลีเหนือส่วนใหญ่มักเรียกว่า โชซอนมัล (조선말) หรือหากเป็นทางการขึ้นจะเรียกว่า โชซอนอ (조선어)

ในเกาหลีใต้ ประชาชนส่วนใหญ่เรียกภาษาของตนว่า ฮันกุกมัล (한국말) หรือ ฮันกุกอ (한국어) หรือ กุกอ (국어) บางครั้งอาจเรียกในแบบภาษาพื้นเมืองหรือภาษาถิ่นว่า อูรีมัล (แปลว่า "ภาษาของเรา"; มาจากคำว่า 우리말 (เขียนติดกันในเกาหลีใต้),หรือ 우리 말 (เขียนแยกกันในเกาหลีเหนือ))

              

                   

            

               อักษรเกาหลี เรียกว่าอักษรฮันกึล โดยผิวเผินแล้ว อักษรฮันกึลคล้ายกับอักษรรูปภาพเหมือนอักษรจีน แต่จริงๆ แล้ว อักษรฮันกึลอยู่ในระบบอักษรแทนเสียง (ตัวพยัญชนะเป็นอักษรรูปภาพเลียนแบบอวัยวะการออกเสียงในขณะที่ออกเสียงนั้นๆ สระเป็นอักษรรูปภาพใช้แนวคิดเชิงปรัชญา เกี่ยวกับ ท้องฟ้า พื้นดิน และมนุษย์)คือประกอบด้วยพยัญชนะและสระ ซึ่งมีทั้งหมด 24 ตัว ประกอบด้วย

  • พยัญชนะ 14 ตัว คือ ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ และ ㅎ
  • สระ 10 ตัว คือ ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ และ ㅣ

พยัญชนะและสระดังกล่าวเรียกว่า พยัญชนะเดี่ยว และสระเดี่ยว ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เรียกว่าพยัญชนะซ้ำ และสระประสมด้วย คือ

  • พยัญชนะซ้ำ 5 ตัว ได้แก่ ㄲ ㄸ ㅃ ㅆ และ ㅉ
  • สระประสม 11 ตัว ได้แก่ ㅐ ㅒ ㅔ ㅖ ㅚ ㅟ ㅘ ㅙ ㅝ ㅞ และ ㅢ

อักษรเกาหลีมีลำดับการเขียนคล้ายอักษรจีน คือ ลากจากบนลงล่าง และจากซ้ายไปขวา นอกจากนี้การเขียนพยางค์หนึ่งๆ จะเริ่มเขียนจากพยัญชนะต้น ไปสระ และตัวสะกดตามลำดับ

 

                       

                 

                

                      การวางคำในประโยคภาษาเกาหลีมีลักษณะใกล้เคียงกับการเรียงในภาษาญี่ปุ่นและภาษาตุรกีรวม ไปถึงภาษาในประเทศอินเดีย โดยเรียงลำดับคำในประโยคเป็น "ประธาน-กรรม-กริยา" ซึ่งแตกต่างกับประโยคในภาษาไทยที่เป็น "ประธาน-กริยา-กรรม" เช่นประโยค "ฉันกินข้าว" ในภาษาไทย จะเขียนลำดับเป็น "ฉันข้าวกิน" ในภาษาเกาหลี

                     ภาษาเกาหลีมีคำช่วยเพื่อ บอกหน้าที่ของคำต่างๆ ในประโยค เช่น เป็นคำช่วยที่ใช้วางหลังสถานที่เพื่อระบุตำแหน่ง และ หรือ เป็นคำช่วยที่วางหลังคำเพื่อระบุว่าคำนั้นเป็นประธานของประโยค เป็นต้น นอกจากนี้ภาษาเกาหลียังมีการผันรูปกริยาหลายรูปแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงกาลเทศะ เช่น ระดับความสุภาพและความเป็นทางการของประโยค สภาพกาลของประโยคว่าเป็นอดีต อนาคต หรือปัจจุบัน

           

 

              ~~~ภาษาเกาหลี ไม่ยากอย่างที่คิด มาเรียนกันเถอะ!!!!~~~

 


edit @ 9 Sep 2011 20:10:10 by บล็อกภาษาเกาหลี anyong kora!!

edit @ 9 Sep 2011 20:15:41 by บล็อกภาษาเกาหลี anyong kora!!

edit @ 9 Sep 2011 20:19:15 by บล็อกภาษาเกาหลี anyong kora!!

edit @ 9 Sep 2011 20:20:20 by บล็อกภาษาเกาหลี anyong kora!!

การแสดงความรู้สึก

posted on 03 Sep 2011 22:55 by anyongkr

(나는) (당신을) ...... 
(นานึน) (ทังชีนึล) .....
(ฉัน) (คุณ) ........  ฉัน....คุณ 

สำหรับแสดงความรู้สึก ให้นำคำแสดงความรู้สึกเติมลงท้ายประโยค (เป็นกริยา)
คำว่า (나는) (당신을) จะพูดหรือไม่ก็ได้ ถ้าพูดกันเองรู้กันอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่
เช่น 나는 당신을 사랑해요. (นานึน ทังชีนึล ซารังแฮโย) ฉันรักคุณ สามารถพูดเลยว่า 사랑해요. ซารังแฮโย

----------------------------------------------------------------------------------------------

나는 ..... 
นานึน...... 
ฉัน......

สำหรับบอกว่าตนเองรู้สึกอย่างไร เช่น
나는 기뻐요. (นานึน คีปอโย.) ฉันดีใจ

----------------------------------------------------------------------------------------------

그 것은......  (그- นั่น 것-สิ่ง)
คือกอซึ่น ...... 
มัน….. 

สำหรับบอกว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นอย่างไร เช่น 
그 것은 쉬워요. (คือกอซึน ชวีวอโย) มันง่าย 
그 것은 어려워요. (คือกอซึน ออรยอวอโย) มันยาก

หรือจะเปลี่ยนคำว่า 것  เป็นอย่างอื่นก็ได้
그 사람 คนนั้น
그 남자 ผู้ชายคนนั้น
그 여자 ผู้หญิงคนนั้น
(แต่อย่าลืม (이/가) คำช่วยแสดงประธานของประโยคด้วยนะ)

หรือถ้าจะเปลี่ยนจาก"นั่น" (그) เป็น "นี่" (이) ก็ได้เช่นกัน เป็น 이 것은
และก็เปลี่ยน 것 เป็นคน ผู้ชาย ผู้หญิง ยังไงก็แล้วแต่เรา เช่น
이 사람 คนนี้
이 남자 ผู้ชายคนนี้
이 여자 ผู้หญิงคนนี้

----------------------------------------------------------------------------------------------

ต่อไปเป็นคำศัพท์ความรู้สึกนะคะ

ภาษาเกาหลี

คำอ่าน

แปลว่า

사랑해요.

ซารังแฮโย.

รัก

좋아해요.

โชอาแฮโย.

ชอบ

미워해요.

มีวอแฮโย.

เกลียด

화가나요.

ฮวากานาโย.

โกรธ

슬퍼요.

ซึลพอโย.

เสียใจ

기뻐요.

คีปอโย.

ดีใจ

신나요.

ชินนาโย.

ตื่นเต้น

우울해요.

อูอุลแฮโย.

เศร้า

무서워요.

มูซอวอโย.

กล้ว

황당해요.

ฮวังดังแฮโย.

งง

실망이예요.

ชิลมางีเยโย.

ผิดหวัง

놀라워요.

นลราวอโย.

ประหลาดใจ

행복해요.

แฮงบกแฮโย.

มีความสุข

불행해요.

พุลแฮงแฮโย.

ไม่มีความสุข

고독해요.

โคดกแฮโย.

เหงา

외로워요.

วีโรวอโย.

เหงา

편해요.

พยอนแฮโย.

สะดวก

부끄러워요.

พูกือรอวอโย.

ละอายใจ ขายหน้า

창피해요.

ชังพีแฮโย.

กระดากใจ

지루해요.

ชีรูแฮโย.

เบื่อ

아파요.

อาพาโย.

เจ็บ

어려워요.

ออรยอวอโย.

ยาก

쉬워요.

ชวีวอโย.

ง่าย

재미있어요.

แชมีอิซซอโย.

สนุก

예뻐요.

เยปอโย.

สวย

아름다워요.

อารึมดาวอโย.

สวย

귀여워요.

ควียอวอโย.

น่ารัก


เพิ่มเติม ถ้าจะถามความรู้สึก ก็ขี้นเสียงจากโย เป็น โย๊ ก็เหมือนกับเราถามคนที่เราพูดด้วยแล้ว
เช่น 재미있어요. (แชมีอซซอโย) สนุก
재미있어요? (แชมีอิซซอโย๊?) สนุกไหมคะ?